Bảng Giá Thuê Villa Vũng Tàu

BẢNG GIÁ VILLA VŨNG TÀU 2022

HỆ THỐNG VILLA 247 VŨNG TÀU 

LIÊN HỆ 0969009101

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 Giá rẻ 4 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̉ : 3𝑡𝑟- 4𝑡𝑟 

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜̛ 𝐵𝑎̉𝑛 4 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̉ : 4𝑡𝑟-5𝑡𝑟 

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 4𝑃𝑁 -𝐾𝑎𝑟𝑎𝑜𝑘𝑒 – 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 500𝑚 : 5𝑡𝑟/ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

𝑉𝐼𝑙𝑙𝑎 5𝑝𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 100𝑚 :5.5𝑡𝑟/ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 5𝑝𝑛 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑛 300𝑚 :6𝑡𝑟/ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔  .

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑎́𝑡 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 7𝑝𝑛 : 9𝑡𝑟/ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑢𝑥𝑢𝑟𝑦 𝑆𝑎́𝑡 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑛 4𝑝𝑛 𝑃𝑁 :9 𝑡𝑟/ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔  .

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑢𝑥𝑢𝑟𝑦 𝑁𝑔𝑎𝑦 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 4𝑝𝑛 : 14 𝑡𝑟/ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔  .

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 8𝑝𝑛 (𝐵𝑖𝑑𝑎+𝐾𝑎𝑟𝑎𝑜𝑘𝑒) 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑛 200𝑚 : 7.5𝑡𝑟/ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

𝑉𝐼𝑙𝑙𝑎 7𝑝𝑛 (𝐾𝑎𝑟𝑎𝑜𝑘𝑒+𝑥𝑜̂𝑛𝑔 𝐻𝑜̛𝑖) 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 200𝑚 : 8𝑡𝑟/𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

𝑉𝐼𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑢𝑥𝑢𝑟𝑦 𝑠𝑎́𝑡 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 5𝑝𝑛 : 12 𝑡𝑟/ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔  .

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 12-15 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ .  

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐻𝑜̂̀ 𝑇𝑟𝑎̀𝑚 : 𝐺𝑖𝑎́ 𝑇𝑢̛̀ 14𝑡𝑟/ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔  .

𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑎̉𝑖 : 𝐺𝑖𝑎́ 𝑇𝑢̛̀ 10𝑡𝑟/ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔

𝐺𝑖𝑎́ 𝐶𝑢𝑜̂́𝑖 𝑇𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 10 triệu  – 18 triêu .

Giá Villa Cuối Tuần Vũng Tàu Cập Nhật Mới Nhất, Liên hệ 0969009101 để được tư vấn.

Bảng Giá Thuê Villa Vũng Tàu cập nhật mới nhất.

Giá Villa vũng tàu .

Cho Thuê Villa Vũng Tàu mùa hè..

Villa vũng tàu giá sinh viên..

Villa Vũng Tàu Giá rẻ.

THỜI GIAN : 𝑪𝑯𝑬𝑪𝑲 𝑰𝑵 14𝑯 – 𝑪𝑯𝑬𝑪𝑲 𝑶𝑼𝑻 12𝑯

Villa Hồ Tràm

Villa 247 vũng tàu

Villa 11 D Lạc Long Quân Phường 2 Thành Phố Vũng Tàu

Hệ Thống Cho Thuê Villa Lớn Nhất Vũng Tàu gần 300 sản phẩm villa từ 4pn đến 12 phòng ngủ sức chứa từ 15 đến 50 người trên 1 căn, tư vấn thuê villa vũng tàu 0969009101

Địa chỉ văn phòng : 185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now